ROKO PLUS, s.r.o. (ltd company)   so sídlom Nám. Slobody 6966
Piešťany 921 01 , Slovakia, European Union, Company number/ID: 46 412 913   (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kontaktné údaje predávajúceho: mail: info(at)84dot5mm(dot)com

Subjekt je platcom DPH. Všetky ceny sú konečné, vrátane DPH a recyklačných poplatkov.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033/5512 689
e-mail: tt [at] soi [dot] sk


PayPal