B&R GROUP, s.r.o. so sídlom Janka Alexyho 4104/17
Banka 921 01,  Slovakia, European Union, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnave, Oddiel: Sr, Vložka č.: 27743/T, IČO: 46233849, DIČ : 2023295813, IČ DPH: SK2023295813   (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kontaktné údaje predávajúceho: mail: info(at)84dot5mm(dot)com

Subjekt je platcom DPH. Všetky ceny sú konečné, vrátane DPH a recyklačných poplatkov.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033/5512 689
e-mail: tt [at] soi [dot] sk


PayPal